Chiến lược phát triển marketing thương hiệu bao gồm xác định đúng mục tiêu, thông điệp để phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn để vượt qua đối thủ cạnh tranh. Những nhà tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước. Ngoài ra, với vị trí công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu, chúng tôi kết hợp sự hiểu biết và sáng tạo để hỗ trợ khách hàng xây dựng thương hiệu. Việc này bao gồm hình thành chiến lược sáng tạo, xác định cơ hội, và phát triển những dịch vụ và sản phẩm mới, đồng thời củng cố thương hiệu. Về tư vấn sáng tạo, chúng tôi bắt đầu bằng cách so sánh thị phần và lợi nhuận của thương hiệu của khách với đối thủ cạnh tranh. Sau đó chúng tôi giúp khách hàng áp dụng thông tin đó vào quản lý thương hiệu, từ xây dựng chiến lược đến phân bổ nguồn lực. Được quản lý hiệu quả, một thương hiệu mạnh cùng với chiến lược marketing hiệu quả sẽ là vũ khí cạnh tranh lợi hại. Đội ngũ tư vấn kế hoạch marketing của chúng tôi chuyển hóa những thành phần marketing mang lại hiệu quả trực tiếp bao gồm marketing mix, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và kế hợp truyền thông xã hội.

Chiến lược PR và Marketing

Chúng tôi phát triển bài viết xung quanh những chủ đề tin tức,...

Chiến lược mạng xã hội

Mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khách...

Chiến lượng content marketing

Một chiến lược marketing kĩ thuật số rõ ràng và kế hoạch...

Chiến lược marketing kỹ thuật số

Bạn có muốn tạo ra thêm doanh số cho công ty từ những kênh kỹ...

Tích hợp truyền thông marketing

Tính hợp truyền thông marketing quan trọng không chỉ cho marketing...

Chiến lược marketing

Những nhân viên tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi ứng...

Sự kiện thương hiệu và kinh nghiệm

Công việc của chung tôi tập trung vào quản lý thương hiệu, bao...

Kiến trúc thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu là gì? Hãy thử lùi lại và nhìn vào...

Định vị thương hiệu

Ngày nay hình ảnh thương hiệu là gì? Đâu là điểm mạnh cần...

Chiến lược sáng tạo

Mỗi thương hiệu và doanh nghiệp cần một chiến lược sáng...