Chúng tôi nhận thức được rằng thương hiệu của bạn là nền tảng khẳng định bạn là ai, bạn làm gì và làm cách nào mà bạn có thể làm tốt như vậy. Bạn là độc nhất, thương hiệu của bạn cũng như vậy, và nó phải thống nhất trong tất cả những việc bạn làm. Chúng tôi tìm hiểu về bạn và dùng thông tin này để định vị thương hiệu hiệu quả, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ không nhận ra bởi vị họ chỉ chủ ý đến viêc bạn làm tốt như thế nào. Mục tiêu của chúng tôi là giúp thương hiệu của bạn có sức ảnh hưởng mạnh, dễ nhớ và dễ nhận ra. Chúng tôi đã tạo nên những bộ nhận diện thương hiệu cho các khách hàng ở mọi quy mô. Kinh nghiệm đã dạy chúng tôi rằng không có khách hàng nào là như nhau. Dù quy mô công ty của bạn ra sao, chúng tôi đều bắt đầu bằng cách tìm hiểu cả thử thách và cơ hội của bạn. Và bạn sẽ thực hiện nó đầu tự tin, đưa ra nhận diện thương hiệu nhất quán khi làm việc với khách hàng. Thông điệp được thiết kế để phù hợp với vị trí và phát triển hình ảnh thương hiệu. Phát triển nhận diện thương hiệu, bao gồm những ý tưởng sáng tạo để xác định chiến lược thương hiệu. Định vị thương hiệu tối ưu nhất được thiết kế để tạo sự cạnh tranh tối đa. SHINE EVENT sáng tạo và đưa ra những bộ định vị thương hiệu mạnh mẽ theo chọn lựa của khách hàng. Chúng tôi dùng những ý tưởng sáng tạo để phát triển và đưa ra những ý tưởng thương hiệu sáng tạo..

Thiết kế vật phẩm marketing/POSM

Tạo ra một trải nghiệp sự kiện hoàn thiện bắt đầu trước...

Thiết kế gian hàng triển lãm

Đội ngũ thiết kế trưng bày ở hội chợ triển lãm của Shine...

Dịch vụ thiết kế bao bì

Những chuyên gia thiết kế bao bì của chúng tôi sẽ cho sản...

Dịch vụ in ấn thiết kế

In ấn thiết kế nên tập trung vào những lợi ích mà khách hàng...

Thiết kế bộ nhận diện doanh nghiệp

Những thiết kế định danh thương hiệu của chúng tôi xuất...

Thiết kế và hình ảnh

Thiết kế thương hiệu là ý tưởng hoặc hình ảnh của một...