Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương tác và chia sẻ những trải nghiệm bạn tạo ra cho họ trên danh nghĩa là doanh nghiệp và thương hiệu. Khi thực hiện đúng, chiến lược tiếp cận khách hàng sẽ tăng độ trung thành với thương hiệu.
Các doanh nghiệp tập trung vào tiếp cận khách hàng tập trung tạo ra các giá trị chứ không chú tâm vào thu hút lợi nhuận. Những doanh nghiệp này biết cách tiếp cận khách hàng bằng cách cung cấp cho họ những giá trị thật sự dù thông qua trải nghiệm khách hàng cao cấp, nội dung thu hút hay hỗ trợ khách hàng tốt. Vậy làm cách nào để doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng thành công trong môi trường kỹ thuật số hiện này? Nghiên cứu khách hàng. Nắm bắt câu chuyện. Thông điệp. Cũng như bất kì chiến dịch marketing nào, chiến lược tiếp cận khách hàng có thể điều chỉnh cho nhiều mục đích khác nhau., từ tăng độ tiếp cận và doanh thu đến thu thập khách hàng mới để tăng nhận thức về thương hiệu. Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo ra những thông điệp mục tiêu giúp thu hút khách hàng.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Đây là cách tốt nhất để tạo ra trải nghiệp mua sắm tích cực. Bỏ lơ các chương trình truyền thông trên mạng xã hội với nhiều tuần, nhiều tháng không có bài đăng đã trở nên phổ biến. Để tránh điều này, bạn cầnrõ ràng là ai, điều gì, ở đâu, khi nào và làm cách nào để nội dung được tạo ra.


Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu - mọi người sẽ...

Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so với khách hàng cũ....

Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác nhau. Nhưng chức...

Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn về dịch vụ cho...