Teambuilding Indoor là các chương trình huấn luyện ngắn kết hợp với trò chơi.Thông qua các hoạt động trong chương trình, người tham gia được tìm hiểu thêm về những kỹ năng & vận dụng vào các tình huống được mô phỏng thực tế, hoặc tham gia vào những trò chơi ứng dụng các kỹ năng đó.

Kỹ năng bán hàng

Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp là tài sản lớn của công ty....

Kỹ năng thương lượng

Thế giới vốn là một bàn đàm phán khổng lồ, dù muốn hay...

Kỹ năng kiềm chế cảm xúc

Kỹ năng quản lý cảm xúc là khả năng con người nhận thức rõ...

Kỹ năng quản lý thời gian

Tự đặt lên vai mình sứ mệnh dẫn dắt, lãnh đạo chính bản...

Phát huy khả năng sáng tạo

Team Building – phát triển khả năng sáng tạo:Khi phải đối...

Kỹ năng xây dựng lòng tin

Niềm tin là 1 vấn đề tâm lý giữa các cá nhân. Với những...

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các quyết định đưa ra mang đầy màu...

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp và trình bày là kỹ năng mềm quan trọng trong cuộc...

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng...