Tái xây dựng thương hiệu

Mỗi doanh  nghiệp có hai hướng đi đối lập để chọn lựa: mở rộng hoặc tập trung vào nền tảng kinh doanh. Tái xây dựng thương hiệu rất cần thiết khi doanh nghiệp phát triển đến mức mà cấu trúc cũ không còn hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chúng tôi nhận ra rằng khách hàng chuyển sang các loại bia khác nhau (từ thấp đến cao cấp hoặc từ hạng nặng sang nhẹ), và chiến lược định vị nhắm đến mục tiêu giữ khách hàng trong cùng một nhóm thương hiệu.
Dù bạn cần hỗ trợ trước và trong giai đoạn phát hành hoặc lựa chọc cách tối ưu lợi nhuận trong thời điểm đăng ký thương hiệu, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi cũng cung cấp những thông tin giá trị khi bạn lựa chọn hướng đi, phân tích thị trường, định vị thương hiệu hoặc đang nghiên cứu cấu trúc marketing.


Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu

Nghiên cứu: làm cách nào để khách hàng sử dụng sản phẩm và thương hiệu?...

Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu: Đâu là những thành phần cốt lỗi và mở rộng của...