Sự kiện thương hiệu và kinh nghiệm

Công việc của chung tôi tập trung vào quản lý thương hiệu, bao gồm định vị cạnh tranh và sức ảnh hưởng của marketing mix và sắp xếp nguồn lực đến việc kinh doanh và lợi nhuận. Chúng tôi phát triển nghiên cứu phù hợp với các khách hàng. Cách tiếp cận và lời khuyên của chúng tôi mang đến những hành động thực tiễn.

1/ Xác nhận tình huống chiến lược
Khởi động dự án được dùng để thu thập những thông tin quan trọng đầu vào để đánh giá thị trường.
2/ Thực hiện chiến lược hình ảnh:
Chiến lược hình ảnh được dùng để xác định những yếu tố thay thế để phát triển marketing.
3/ Chuẩn bị khuôn khổ khách hàng
Phát triển khuôn khổ khách hàng miêu tả đầy đủ thông tin khách hàng, bao gồm những quá trình mua sắm và những nhu cầu chua được đáp ứng.
4/ Phát triển và tối ưu hóa ý tưởng:
Tối ưu hóa ý tuỏng sử dụng những phản hồi từ khách hàng đẻ xây dựng và hoàn thiện những ý tưởng marketing cốt lõi.
5/ Chuẩn bị chiến lược và kế hoạch:
Phát triển chiển lược và kế hoạch bao gồm phát triển một kế hoạch hành động chi tiết.
6/ Ứng dụng kế hoạch:
Những ứng dụng cần Shine làm việc với khách hàng để thực thi kế hoạch hành động cho sản phẩm và thương hiệu.


Chiến lượng content marketing

Một chiến lược marketing kĩ thuật số rõ ràng và kế hoạch nắm bắt khách...

Chiến lược sáng tạo

Mỗi thương hiệu và doanh nghiệp cần một chiến lược sáng tạo để thu hút và...

Kiến trúc thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu là gì? Hãy thử lùi lại và nhìn vào doanh nghiệp của...

Chiến lược PR và Marketing

Chúng tôi phát triển bài viết xung quanh những chủ đề tin tức, phản hồi nhanh...

Tích hợp truyền thông marketing

Tính hợp truyền thông marketing quan trọng không chỉ cho marketing b2b mà còn cho...

Chiến lược mạng xã hội

Mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khách hàng và doanh...

Định vị thương hiệu

Ngày nay hình ảnh thương hiệu là gì? Đâu là điểm mạnh cần phát triển hoặc...

Chiến lược marketing

Những nhân viên tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi ứng dụng phương...

Chiến lược marketing kỹ thuật số

Bạn có muốn tạo ra thêm doanh số cho công ty từ những kênh kỹ thuật số như...