Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn về dịch vụ cho đến khi thực sự phục vụ họ. Chuyến hành trình mà bạn dẫn dắt khách hàng đi trên trông ra sao?
Điểm tương tác - kênh nào do doanh nghiệp của bạn quản lý dùng để tương tác với khách hàng - quảng cáo, tổng đài, trang web, v.v…? Hệ sinh thái - làm cách nào bạn có thể phát triển hệ sinh thái tích họp để tạo ra trải nghiệm khách hàng?
Trải nghiệm khách hàng được xác định bởi nhận thức của khách hàng của bạn - cả ý thức và tiềm thức - của mối quan hệ của họ với thương hiệu của bạn trong suốt vòng đời khách hàng. Chúng tôi giúp khách hàng phân bổ nguồn lưc, theo đuổi những cơ hội đúng đắn và đảm bảo rằng họ sẽ nhận ra trọn vẹn tiềm năng lợi nhuận của sản phẩm và dịch vụ của họ. Đó là một quy trình phức tạp để hiểu mối quan hệ của doanh nghiệp của bạn với khách hàng của bạn. Khi chỉ ra hiệu quả, trải nghiệm khách hàng dễ dàng nắm bắt khách hàng, tăng độ trung thành và cải thiện mối quan hệ khách hàng. Cách tiếp cận tập trung khách hàng của chúng tôi đối với quản trị thương hiệu, chiến lược kênh và marketing mix có thể tăng hơn gấp đôi phần trăm phát triển lợi nhuận của công ty.


Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác nhau. Nhưng chức...

Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu - mọi người sẽ...

Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương tác và chia sẻ...

Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so với khách hàng cũ....