Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu - mọi người sẽ dễ dàng mua hàng và dịch vụ - họ sẽ có thể chia khách hàng bằng chiến lược phân khúc khách hàng. Khách hàng trong những phân khùng này có cùng một hoặc nhiều đặc tính. Sử dụng thông tin này, bộ phận marketing ở các doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển những kế hoạch nhất định để tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả. Phân chia khách hàng cho phép các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ vàl òng trung thành ở khách hàng bằng cách cung cấp tốt hơn những thứ họ cần và muốn. Phân chia khách hàng tùy vào xác định những điểm khách biệt chia khách hàng thành những nhóm mục tiêu. Bằng cách giúp doanh nghiệp xác định những nhóm khách hàng nhất định, mô hình phân chia khách hàng cho phép phân chia nguồn lựa marketing hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội cross-sell và up-sell. Khi một nhóm khách hàng nhận được những thông điệp dành riêng cho họ được thiết kế cho nhu cầu riêng của họ, sẽ dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp để đưa ra những đề nghị đặc biệt cho khách nhằm khuyến khích họ mua thêm sản phẩm. Phân chia khách hàng cũng ó thể tăng dịch vụ khách hàng và hỗ trợ độ trung thành của khách. Điều này đặc biệt đúng trong mô hình phân chia theo nhu cầu và giá trị, khi khó mà phân chia khách hàng khi chưa xác định rõ nền tảng cho nghiên cứu của bạn.


Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn về dịch vụ cho...

Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương tác và chia sẻ...

Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác nhau. Nhưng chức...

Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so với khách hàng cũ....