Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu

Nghiên cứu: làm cách nào để khách hàng sử dụng sản phẩm và thương hiệu? Họ tìm kiếm lợi ích gì và họ cảm thấy hài lòng như thế nào đối với thương hiệu?
Đâu là thế mạnh của thương hiệu?
Chiến lược thương hiệu nào có hiệu quả cao nhất (định vị thương hiệu, tên thương hiệu, nhận diện thương hiệu)?

Chúng tôi ứng dụng các nghiên cứu thương hiệu dành cho các nhà quản lý thương hiệu và công ty quảng cáo xây dựng thương hiệu.
Chúng tôi dùng cả hai phương pháp đánh giá thương hiệu tiêu chuẩn và phù hợp. Chúng tôi sử dụng các phương pháp hiệu quả trong nghiên cứu tìm kiếm các phương án định vị thương hiệu tốt nhất. Thông thường, chúng tôi khởi đầu bằng một loạt phỏng vấn chuyên sâu. Trong những giai đoạn khởi đâu của phát triển thương hiệu, phương pháp này hiệu quả hơn nhóm tập trung, có thể sử dụng sau. Những phương pháp nghiên cứu định vị thương hiệu của chúng tôi tùy thuộc vào công ty của bạn.


Tái xây dựng thương hiệu

Tái xây dựng doanh nghiệp là một trong những thử thách phức tạp và căn bản...

Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu: Đâu là những thành phần cốt lỗi và mở rộng của...