Kiến trúc thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu là gì? Hãy thử lùi lại và nhìn vào doanh nghiệp của bạn dưới con mắt của khách hàng. Thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ có hợp với nhau không? Có cơ hội nào để phát triển kiến trúc thương hiểu để tạo sự rõ ràng, thống nhất?

Một cách tiếp cận chiến lược đến quản trị danh mục có thể giúp xác định cách xây dựng những thương hiệu và sản phẩm khác nhau để đạt được những mục tiêu này.
Điều chỉnh thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng là chìa khóa trong việc quản lý thương hiệu hiệu quả. Qua các dịch vụ tư vấn thương hiệu của chúng tôi, Shine Event làm việc với những doanh nghiệp để tổ chức và quản lý thương hiệu, với mục tiêu chung là phát triển tối đa chiến lược và tăng giá trị của thương hiệu. Kiến trúc thương hiệu được xác định bởi những cấu trúc logic, chiến lược và liên quan đến tất cả các thương hiệu trong danh mục. Một ý tưởng chủ chốt của kiến trúc thương hiệu là khách hàng liên hệ thương hiệu vói những đẳng cấp khác nhau - ví dụ, một doanh nghiệp, những thương hiẹu được bảo trợ, những thương hiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm. Điều này cho phép một doanh nghiệp tạo ra một danh mục thương hiệu thu hút những phân khúc khác nhau.. Muc tiêu của chiến lược kiến trúc thương hiệu:
Ba mục tiêu chính của kiến trúc thương hiệu bao gồm: tính rõ ràng, đồng bộ, và thúc đẩy như sau:
Tính rõ ràng. kiến trúc thương hiệu phải tính rõ ràng hướng tới cả thị trường và nội bộ. Câu hỏi chủ chốt: khách hàng có hiểu việc mua sắm của họ và việc đó liên quan như thế nào đến những đề nghị khác? Chúng ta có thống nhất trong việt tập trung trình bày lợi ích của mỗi thương hiệu?
Đồng bộ, kiến trúc thương hiệu nên giúp doanh nghiệp đưa ra những thương hiệu lớn hơn so vói những gì những thuơng hiệu nhỏ lẻ có thể đạt được.
Thúc đẩy. một chiến lược kiến trúc thương hiệu tốt có thể thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng thương hiệu của họ cả chiều ngang và chiều dọc để nắm bắt các phân khúc khách hàng và thị trường.


Chiến lược marketing

Những nhân viên tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi ứng dụng phương...

Chiến lược PR và Marketing

Chúng tôi phát triển bài viết xung quanh những chủ đề tin tức, phản hồi nhanh...

Chiến lược sáng tạo

Mỗi thương hiệu và doanh nghiệp cần một chiến lược sáng tạo để thu hút và...

Tích hợp truyền thông marketing

Tính hợp truyền thông marketing quan trọng không chỉ cho marketing b2b mà còn cho...

Chiến lượng content marketing

Một chiến lược marketing kĩ thuật số rõ ràng và kế hoạch nắm bắt khách...

Chiến lược mạng xã hội

Mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khách hàng và doanh...

Chiến lược marketing kỹ thuật số

Bạn có muốn tạo ra thêm doanh số cho công ty từ những kênh kỹ thuật số như...

Sự kiện thương hiệu và kinh nghiệm

Công việc của chung tôi tập trung vào quản lý thương hiệu, bao gồm định vị...

Định vị thương hiệu

Ngày nay hình ảnh thương hiệu là gì? Đâu là điểm mạnh cần phát triển hoặc...