Cung cấp các kiến thức, kỹ năng về ngành Event cho những ai đang tìm hiểu và bắt đầu bước chân vào ngành

5 tố chất của người Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện là một ngành khá hấp dẫn đối với các...