Định vị thương hiệu

Ngày nay hình ảnh thương hiệu là gì? Đâu là điểm mạnh cần phát triển hoặc đâu là khoảng trống cần lấp đầy?
Đâu là lợi ích tìm thấy được từ khách hàng mục tiêu?
Đối thủ cạnh tranh định vị như thế nào? Cơ hội định vị "whte space" nào tồn tại?
Làm thể nào để chuyển đổi chiến lược xây dựng thương hiệu thành kế thoạch hành động, bao gồm lên ý tưởng sáng tạo, kế hoạch truyền thông và chiến lược thực hiện?

Shine Event là đơn vị tư vấn chiến lược định vị thương hiệu hàng đầu giúp bạn xác định và điều chỉnh chiến lược thương hiệu của bạn với các hoạt động truyền thông để tối ưu giá trị.
Qua các dịch vụ tư vấn định vị thương hiệu của chúng tôi, chúng tôi có thể làm việc với khách hàng để xác định, phân biệt và định vị thương hiệu để tăng tối đa tính cạnh tranh của khách hàng. Sau đó, chúng tôi xách định kế hoạch hành động rõ ràng, bao gồm những mục tiêu truyền thông, chiến lược và kế hoạch, truyền đạt trải dài trên các điểm để phát triển định vị.
Mục tiêu chiến lược định vị thương hiệu:
Mục tiêu chính của định vị thương hiệu bao gồm sự liên quan, khác biệt và đáng tin, như sau:
Chiến lược định vị liên quan được ưu tiên hàng đầu. Khách hàng phải tìm ra điểm thu hút của thương hiệu. Nếu không, thương hiệu sẽ không được vào danh sách cân nhắc, dù nó có khác biệt và đáng tin đến đâu.
Khác biệt là thành phần quan trọng trong thành công của chiến lược định vị. Thương hiệu phải độc đáo và cạnh tranh.
Sự đáng tin là điểm đánh giá cuối cùng. Nếu bạn không thể đưa ra những đề nghị đáng tin, khách hàng sẽ chỉ nhận đươc những lời hứa sáo rỗng.
Việc xây dựng chiến lược định vị thương hiệu rất quan trọng để đưa ra cả ba mục tiêu định vị cùng lúc. Đó là do các thương hiệu gần gũi nhưng không khác biệt sẽ dễ bị quên lãng. Tương tự, những thương hiệu khác biệt nhưng không gần gũi sẽ trở nên khó sống sót. Nghiên cứu tối ưu hóa ý tưởng là một cách tuyệt vời để phát triển và đánh giá những ý tưởng định vị thương hiệu thay thế, như mô tả ở đây.
Để biết thêm về dịch vụ định vị thương hiệu của Shine Event, xin liên hệ: 08 2221 3163


Tích hợp truyền thông marketing

Tính hợp truyền thông marketing quan trọng không chỉ cho marketing b2b mà còn cho...

Sự kiện thương hiệu và kinh nghiệm

Công việc của chung tôi tập trung vào quản lý thương hiệu, bao gồm định vị...

Chiến lượng content marketing

Một chiến lược marketing kĩ thuật số rõ ràng và kế hoạch nắm bắt khách...

Chiến lược marketing kỹ thuật số

Bạn có muốn tạo ra thêm doanh số cho công ty từ những kênh kỹ thuật số như...

Chiến lược marketing

Những nhân viên tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi ứng dụng phương...

Chiến lược sáng tạo

Mỗi thương hiệu và doanh nghiệp cần một chiến lược sáng tạo để thu hút và...

Chiến lược mạng xã hội

Mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khách hàng và doanh...

Chiến lược PR và Marketing

Chúng tôi phát triển bài viết xung quanh những chủ đề tin tức, phản hồi nhanh...

Kiến trúc thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu là gì? Hãy thử lùi lại và nhìn vào doanh nghiệp của...