TUYỂN DỤNG NĂM 2017

Shine Event & Team Building đang tìm kiếm các vị trí Account Manager,...

Tuyển dụng vị trí Event Planner

Mô tả công việc: Lên ý tưởng & đề xuất cho sự...

Tuyển dụng vị trí Account Manager

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Tìm kiếm,...

Tuyển dụng vị trí Product Manager –Team Building

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch phát triển Team buiding &...