Chiến lượng content marketing

Một chiến lược marketing kĩ thuật số rõ ràng và kế hoạch nắm bắt khách hàng.
Thông tin khách hàng đầy đủ, bao gồm, thông tin cá nhân, bản đồ di chuyển, các điểm tiếp cận là nền tảng cho phát triển marketing kĩ thuật số.
Tăng cường trải nghiệm người dùng, bao gồm các dịch vụ thiết kế và phát triển website chất lượng cao
Tích hợp đầy đủ các công cu kĩ thuật số, bao gồm CMS, email marketing, CRM và công cụ theo dõi, phân tích.
Phát triển nội dung bao gồm 2 phần: chiến lược và tập trung thực hiện. Phần một đòi hỏi phải hiểu biết chuyên sâu về khách hàng mục tiêu của bạn và vạch ra kết nối giữa nhu cầu của khách và những gì bạn cung cấp..

Khi bạn xác định được chiến lược chung (ba gồm định vị thương hiệu của bạn và nghiên cứu từ khóa), bạn sẽ muốn làm việc với một copywriter chuyên nghiệp có thể trao chuốt các nội dung của bạn..

Phát triển nội dung là một hoạt động nhìn vào cả bên trong - để nhìn ra định vị thương hiệu của bạn - và nhìn ra bên ngoài - để tăng tính cạnh tranh và liên quan đến khách hàng qua nghiên cứu từ khóa, xây dựng thông điệp và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm..

Phương pháp và công cụ xây dựng nội dung::  

Ba bước cơ bản để phát triển thương hiệu hiệu quả là:

Bước 1: Xác định vị trí thương hiệu của bạn

Định vị thương hiệu của bạn nên gắn kết trực tiếp đến chiến lươc marketing chung và được thiết kế để mang lại sự tập trung và rõ ràng trong việc phát triẻn chiến lược marketing của bạn, bao gồm các nỗ lực marketing. Có một phương pháp hiệu quả gọi là tuyên bố định vị thương hiệu, chỉ ra 4 quyết định chiến lược phải được thực hiện theo qui tắc.

 


Chiến lược mạng xã hội

Mạng xã hội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khách hàng và doanh...

Chiến lược PR và Marketing

Chúng tôi phát triển bài viết xung quanh những chủ đề tin tức, phản hồi nhanh...

Chiến lược sáng tạo

Mỗi thương hiệu và doanh nghiệp cần một chiến lược sáng tạo để thu hút và...

Sự kiện thương hiệu và kinh nghiệm

Công việc của chung tôi tập trung vào quản lý thương hiệu, bao gồm định vị...

Chiến lược marketing

Những nhân viên tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi ứng dụng phương...

Kiến trúc thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu là gì? Hãy thử lùi lại và nhìn vào doanh nghiệp của...

Tích hợp truyền thông marketing

Tính hợp truyền thông marketing quan trọng không chỉ cho marketing b2b mà còn cho...

Chiến lược marketing kỹ thuật số

Bạn có muốn tạo ra thêm doanh số cho công ty từ những kênh kỹ thuật số như...

Định vị thương hiệu

Ngày nay hình ảnh thương hiệu là gì? Đâu là điểm mạnh cần phát triển hoặc...